Binomo Vietnam

Chiến lược giao dịch Binomo sử dụng chỉ báo đường trung bình động đơn giản (SMA) 30 kết hợp với hỗ trợ và kháng cự
Chiến Thuật

Chiến lược giao dịch Binomo sử dụng chỉ báo đường trung bình động đơn giản (SMA) 30 kết hợp với hỗ trợ và kháng cự

Có một công thức tiêu chuẩn nhất định để thử kiếm thêm tiền: CHỈ SỐ SMA 30 KẾT HỢP VỚI KHÁNG SINH / HỖ TRỢ. Nó dựa trên hai yếu tố quan trọng và đáng tin cậy: xu hướng và mức độ. Một vai trò quan trọng trong chiến lược này được thực hiện bởi các đường trung bình động đơn giản (chỉ báo SMA 30). Để có một bước tiến tốt, bạn cần phải làm quen với các chiến lược chính.