Chiến lược dòng phục hồi trên nền tảng Binomo

Chiến lược dòng phục hồi trên nền tảng Binomo

Chiến lược dòng phục hồi là gì?

Đường phục hồi là một mô hình đồ họa tìm cách nắm bắt thời điểm khi giá không thể phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Chiến lược dòng phục hồi trên nền tảng Binomo
Mức hỗ trợ và kháng cự

Khi giá chạm đến mức kháng cự và thanh nến đầu tiên đóng cửa dưới mức này, nhiều nhà giao dịch tin rằng động thái đi lên của giá đã dừng lại. Và đánh đổi để được một mùa thu.

Chiến lược dòng phục hồi trên nền tảng Binomo
Khi giá gặp kháng cự

Chiến lược dòng phục hồi và xu hướng

Chiến lược đường phục hồi phù hợp với xu hướng trung lập cũng như xu hướng tăng và giảm. Khi giá chạm đến đường hỗ trợ và nến đầu tiên đóng cửa trên mức này, một số người tham gia thị trường tin rằng động lực giảm giá đã dừng lại và giao dịch để tăng.

Chiến lược dòng phục hồi trên nền tảng Binomo
Khi giá đáp ứng hỗ trợ

Đường hỗ trợ phục hồi có liên quan đến xu hướng trung lập cũng như xu hướng tăng và giảm.

Chiến lược dòng phục hồi trên nền tảng Binomo
Chiến lược dòng phục hồi và xu hướng

Bạn có thể đọc thêm về chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự hoặc về các tình huống khi giá hãm hỗ trợ hoặc kháng cự.

Chúng tôi chúc bạn giao dịch thành công với Binomo.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!