Chiến lược giao dịch Binomo sử dụng chỉ báo Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA)
Chiến Thuật

Chiến lược giao dịch Binomo sử dụng chỉ báo Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA)

Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA) được hiểu là trung bình theo cấp số nhân. Cơ sở cho đường EMA là giá trị trung bình theo cấp số nhân của giá đóng cửa của một số hình nến mới nhất nhất định. Ưu điểm lớn nhất của đường này, đường EMA cho tín hiệu tốt hơn và nhạy hơn với giá. Nó tạo ra một cơ sở đáng tin cậy cho các giao dịch ngắn hạn.