Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)

Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)


Brazil (Chuyển khoản ngân hàng)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
2. Chọn “Brazil” trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Chuyển khoản ngân hàng”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Lưu ý: số tiền tối thiểu là R $ 40.00.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
4. Chọn tùy chọn "Chuyển khoản ngân hàng" và nhấp vào nút "Tiếp tục".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
5. Điền vào tất cả các chi tiết được yêu cầu và nhấp vào nút “Ghi nợ”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
6. Thực hiện chuyển khoản từ bất kỳ ngân hàng nào đến tài khoản đã chọn và gửi biên lai tiền gửi.
Sau khi bạn đã gửi biên lai, hãy nhấp vào nút “Gửi tiền Finalizar”.

Tài khoản ngân hàng gốc phải thuộc về cùng một CPF mà người dùng đã thông báo
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
7. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)

Brazil (Paylivre)

1. Trước khi nạp tiền, hãy đảm bảo rằng bạn có một tài khoản Paylivre được liên kết với cùng một địa chỉ email mà bạn sử dụng cho Binomo. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần “Brazil” và chọn phương thức “Paylivre”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
4. Nếu bạn định sử dụng tiền trong ví Paylivre, hãy chọn tùy chọn "Thanh toán số dư Livre". Để gửi tiền qua Pix, hãy chọn tùy chọn "PIX" và làm theo bài viết này. Sau khi chọn tùy chọn, nhấp vào nút "Tiếp tục".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
5. Dữ liệu cá nhân được tự động điền, được đổi từ việc đăng ký tài khoản Paylivre của bạn. Bạn sẽ chỉ cần tạo một "API mã thông báo" mới và nhập vào trường được đánh dấu màu đỏ trước khi bạn có thể tiến hành gửi tiền.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
6. Mở tài khoản Paylivre của bạn. Trên trang chủ của tài khoản Paylivre của bạn, hãy nhấp vào nút "Tạo mã thông báo" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
7. Nhấp vào nút "Tạo mã thông báo mới" và sau đó sao chép mã đã tạo.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
8. Dán mã vào trường "API mã thông báo" và sau đó nhấp vào "Ghi nợ".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
9. Bạn sẽ nhận được xác nhận của giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
10. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)

Brazil (Loterica)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
2. Chọn “Brazil” trong phần “Сountry” và chọn phương thức “Loterica”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
4. Điền thông tin bổ sung và nhấp vào nút “Thanh toán” để xác nhận thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
5. Với ảnh chụp màn hình hoặc phiên bản in của mã giao dịch, bạn sẽ phải đến Loterica gần nhất để xác nhận thanh toán. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt làm các tùy chọn thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
6. Bạn sẽ nhận được một phiếu thanh toán như một xác nhận.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
7. Trong khoảng 1 giờ sau khi thanh toán được xác nhận, tiền sẽ được ghi có thành công vào tài khoản Binomo của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)

Brazil (Itau)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
2. Chọn “Brazil” trong phần “quốc gia” và chọn phương pháp “Itau”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Lưu ý: số tiền tối thiểu là R $ 40.00.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
4. Chọn tùy chọn "Ghi nợ" và nhấp vào nút "Tiếp tục".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
5. Chọn loại tài khoản ngân hàng (Cá nhân hoặc Hợp pháp) và nhập dữ liệu được yêu cầu. Nhấp vào “Ghi nợ” để tiếp tục.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
6. Kiểm tra số tiền và nhấp vào “Liên kết ghi nợ”, sao chép và dán vào trình duyệt của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
7. Chọn tùy chọn “Ghi nợ tài khoản” và nhập Chi nhánh và Tài khoản Itaú của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
8. Nhấp vào tên của bạn, nếu chính xác, để tiếp tục thanh toán của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
9. Nhập mật khẩu Ngân hàng trực tuyến của bạn và nhấp vào nút "Ok".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
10. Nhập mật khẩu thẻ của bạn và nhấp vào nút “Liên tục”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
11. Nhấp vào nút "Tôi đồng ý" để cho phép giao dịch với số tiền đã chọn, sau đó nhấp vào nút "Xác nhận" để tiếp tục.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
12. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang nơi bạn sẽ được yêu cầu nhập mã thông báo ứng dụng Itaú. Để tìm nó, hãy nhập ứng dụng Itaú của bạn và trên trang chủ, nhấp vào iToken.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
13. Bên trong iToken, bạn sẽ thấy 6 chữ số có giá trị trong 30 giây, hãy sao chép số này.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
14. Quay lại ngân hàng internet, dán số iToken đã sao chép từ ứng dụng và nhấp vào "Xác nhận" để hoàn tất giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
15. Quá trình thanh toán thành công. Bạn sẽ nhận được một xác nhận thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
16. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)

Brazil (Banco do Brasil, Santander, Bradesco)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
2. Chọn “Brazil” trong phần “quốc gia” và chọn một trong các phương pháp. Chúng tôi chọn Banco Do Brasil trong ví dụ của chúng tôi.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
4. Nhập thông tin cá nhân của bạn (Họ tên, E-mail, CPF, Điện thoại và Ngân hàng).
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
5. Điền thông tin được yêu cầu và nhấp vào nút "Thanh toán".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
6. Nhấp vào nút màu xanh lục “Gửi biên lai”. Giữ thông tin này để thực hiện thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
7. Mở ứng dụng ngân hàng của bạn và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào nút "Transferências".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
8. Điền thông tin đã lưu từ bước 6 và nhấp vào nút "Avancar".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
9. Chọn tài khoản bạn sẽ sử dụng để thanh toán và số tiền. Nó phải giống với cái bạn đã chọn ở bước 3 và nhấp vào nút "Avancar".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
10. Nhập mật khẩu 6 chữ số của bạn và nhấp vào nút "Xác nhận".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
11. Nhấp vào nút "Comprovante" và tải xuống biên lai tiền gửi của bạn hoặc bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình của nó.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
12. Quay lại trang Binomo. Điền các thông tin được yêu cầu, tải lên biên lai ngân hàng từ bước 11 và nhấp vào "Gửi".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
13. Trang xác nhận sẽ thông báo cho bạn rằng khoản tiền gửi của bạn đang được xem xét và bạn sẽ nhận được email xác nhận yêu cầu.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
14. Theo dõi Lịch sử giao dịch để biết khi nào khoản tiền gửi của bạn hoàn tất. Trạng thái sẽ thay đổi từ “Đang chờ xử lý” thành “Đã hoàn thành”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
15. Nếu bạn quên đính kèm "Bằng chứng mua hàng" ở bước 12 thì hãy làm theo email của bạn. Bạn sẽ nhận được thư từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kèm theo bằng chứng mua hàng. Nhấp vào liên kết từ thư để hoàn tất thanh toán của bạn và đính kèm "Bằng chứng mua hàng".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
16. Nếu bạn đã chọn một số tiền ở bước 3 nhưng đặt cọc bằng một số tiền khác, trong trường hợp này, hãy thực hiện yêu cầu gửi tiền mới với số tiền chính xác và đính kèm bằng chứng thanh toán ở bước 12.

17. Nếu bạn không thể thực hiện thanh toán với số tiền chính xác, yêu cầu hoàn lại khoản thanh toán của bạn. Theo dõi www.pagsmile.com , trên trang chủ "Trung tâm trợ giúp".
  • Trong "Ajuda ao Comprador", hãy truy cập "Li todos os casos deste FAQ e não encontrei nenhuma solução".
  • Sau đó nhấp vào “Clicando aqui” để chuyển hướng đến trung tâm trợ giúp.
  • Trên trang này, chọn tùy chọn “Depósito ou Transferência Bancária” và sau đó nhấp vào “Iniciar o chat”.
  • Điền thông tin cá nhân của bạn (Tên, E-mail, Số đơn đặt hàng, CPF hoặc CNPJ, Tên cửa hàng, Trò chơi hoặc APP), mô tả chi tiết yêu cầu của bạn.
  • Sau khi mọi thứ hoàn thành, hãy nhấp vào “Deixe sua mensagem”.
  • Bạn sẽ nhận được trong email của mình thông báo mở đơn đặt hàng
Thời gian xử lý hoàn tiền mất 7 ngày.

Brazil (Boleto)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
2. Chọn “Brazil” trong phần “quốc gia” và chọn phương pháp “Boleto”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
4. Điền thông tin cá nhân được yêu cầu (CPF / CNPJ, Tên, Họ và Điện thoại) và nhấp vào nút "Gửi".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
5. Tài liệu sẽ được tạo. Tải xuống hoặc sao chép mã vạch và thực hiện thanh toán cho đến ngày đến hạn. Nếu bạn không tải xuống được tài liệu, vui lòng kiểm tra hộp thư email của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
6. Theo dõi Lịch sử giao dịch để biết khi nào khoản tiền gửi của bạn hoàn tất. Trạng thái sẽ thay đổi từ “Đang chờ xử lý” thành “Đã hoàn thành”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Brazil (Paylivre, Loterica, Itau, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Boleto)
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!