Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)

Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)


Indonesia (Tài khoản ảo)

Chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện thanh toán bằng ví OVO và GoPay cho tài khoản ảo BRI và BNI. Vui lòng sử dụng tài khoản ảo Maybank và Permata. Cảm ơn bạn đa hiểu.

Ghi chú. Nếu bạn đang gửi tiền tại máy ATM, vui lòng đảm bảo giữ biên lai của bạn cho đến khi tiền được ghi có vào tài khoản Binomo của bạn.

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
2. Chọn phương thức thanh toán "Tài khoản ảo" trong phần "Gửi tiền".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
3. Chọn số tiền gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
4. Chọn ngân hàng để gửi tiền, bạn có thể chọn bất kỳ ngân hàng nào để gửi tiền. Không quan trọng bạn có tài khoản ngân hàng nào (trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi gửi tiền đến ngân hàng BNI từ BCA) và nhấp vào "OK" để xác nhận trang được nhúng.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
5. Sau đó, bạn sẽ thấy chi tiết thanh toán của ngân hàng. Bạn cần thực hiện chuyển khoản ngân hàng đến số tài khoản và tên được chỉ định trong chi tiết. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng ngân hàng BCA. Ngoài ra còn có một ghi chú ngân hàng cần được chỉ ra khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
6. Truy cập trang web BCA (ibank.klikbca.com) và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
7. Trước tiên, bạn cần đăng ký tài khoản BCA mà bạn sẽ thực hiện chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng BCA. Сnhấp vào tùy chọn “Transfer Dana” trong menu bên trái, sau đó “Daftar Rekening Tujuan”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
8. Vì tài khoản không thuộc BCA, hãy chọn tùy chọn “Ngân hàng mở lại”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
9. Chọn ngân hàng, nhập số tài khoản và tên từ chi tiết thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
10. Nhập mã SMS và khóa BCA áp dụng 2.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
11. Khi tài khoản được tạo thành công, hãy vào menu chính và nhấp lại vào tùy chọn “Transfer Dana” ở menu bên trái. Sau đó chọn “Transfer ke Rek, Bank lain Dalam Negeri” (Chuyển đến ngân hàng khác) để thực hiện chuyển khoản.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
12. Ở đây bạn cần chỉ ra tên tài khoản từ chi tiết thanh toán và số tiền gửi, cũng nhập khóa BCA áp dụng 2.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
13. Sau đó, bạn sẽ thấy chi tiết giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
14. Chuyển đến menu "Lịch sử giao dịch" để đảm bảo rằng việc gửi tiền đã thành công.

Indonesia (Ngân hàng Tài khoản Ảo Mandiri)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
2. Chọn Indonesia trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Ngân hàng Tài khoản Ảo Mandiri”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là 500.000 IDR
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
4. Nhập “Số tiền” và điền số điện thoại, địa chỉ e-mail của bạn rồi nhấp vào nút “TIỀN GỬI” hoặc nhấp vào “Sử dụng địa chỉ trong hồ sơ” và nhấp vào nút “TIỀN GỬI”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
5. Nhấp vào “Lokalpay” để xử lý thanh toán của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
6. Nhập tên của bạn vào “Tên tiền gửi”. Đảm bảo bạn ký “Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện” rồi nhấp vào nút “Gửi”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
7. Chọn ngân hàng "Tài khoản ảo" mà bạn muốn sử dụng để gửi tiền.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
8. Bạn sẽ nhận được đầy đủ chi tiết về giao dịch của mình. Vui lòng đảm bảo rằng dữ liệu và số tiền là chính xác. Sao chép số tài khoản ảo.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
9. Bạn có thể sử dụng một trong các ngân hàng có sẵn. Trong ví dụ của chúng tôi là BNI. Mở ứng dụng ngân hàng di động BNI và chọn “Chuyển khoản”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
10. Chọn “Thanh toán tài khoản ảo”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
11. Chọn “Input Baru” và sau đó nhập số Tài khoản Ảo (VA) mà bạn đã sao chép trước đó ở bước 8. Sau khi nhấp vào “Lanjut”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
12. Kiểm tra xem tên của bạn có chính xác không và nhập “Password Transaksi” của bạn. Sau đó nhấp vào “Lanjut”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
13. Quay lại trang Binomo của bạn và nhấp vào “Hoàn tất”. Bạn sẽ nhận được thông tin này nếu giao dịch thành công. Việc phê duyệt giao dịch có thể mất khoảng nửa giờ để hoàn thành.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
14. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong tab "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)

Indonesia (Ngân hàng trực tuyến)

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
2. Chọn phương thức thanh toán trong phần "Gửi tiền". Bạn có thể chọn bất kỳ ngân hàng thuận tiện nào để gửi tiền. Trong trường hợp của chúng tôi, đó là ngân hàng BCA.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
3. Chọn số tiền gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
4. Đăng nhập vào hệ thống BCA bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
5. Nhập khóa BCA áp dụng 2
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
6. Chờ một chút trong khi hệ thống xử lý rồi nhập khóa BCA áp dụng 1.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
7. Sau đó, bạn sẽ thấy thông báo giao dịch đã được xử lý thành công.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản ngân hàng Indonesia (Tài khoản ảo, Tài khoản ảo Ngân hàng Mandiri, Ngân hàng trực tuyến)
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!