Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)

Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)


Nam Phi (Capitec)

1.Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
2. Chọn Nam Phi trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Capitec”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)

4. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hồ sơ ứng dụng ngân hàng Capitec và nhấp vào nút “Đăng nhập”. Sau khi nhập chi tiết tài khoản, bạn sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng ngân hàng để ủy quyền.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
5. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản tiết kiệm được liên kết với hồ sơ của mình, bạn sẽ được yêu cầu chọn tài khoản bạn muốn sử dụng cho khoản tiền gửi này. Do đó, hãy chú ý đến các thông báo trong điện thoại di động cũng như các thông báo trên màn hình máy tính của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
6. Nhập số điện thoại của bạn để gửi bằng chứng thanh toán và nhấp vào nút "Gửi".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
7. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ ra:
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)

Nam Phi (FNB)

1.Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
2. Chọn Nam Phi trong phần “Quốc gia” và chọn phương pháp “Fnb”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
4. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hồ sơ ứng dụng ngân hàng FNB và nhấp vào nút “Đăng nhập”. Sau khi nhập chi tiết tài khoản, bạn sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng ngân hàng để ủy quyền.
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
5. Nhập số điện thoại của bạn để gửi bằng chứng thanh toán và nhấp vào nút "Gửi".
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)
6. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ ra:
Gửi tiền vào Binomo qua Chuyển khoản Ngân hàng Nam Phi (Capitec, FNB)

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!