Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)

Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)


Ngân Hàng Trực Tuyến

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
2. Chọn Thái Lan trong phần “Country” và chọn phương thức thanh toán “Internet Banking”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
3. Nhập số tiền gửi, họ và tên, số điện thoại của bạn. Nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
4. Chọn ngân hàng của bạn và nhấp vào “Xác nhận”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
5. Đăng nhập vào tài khoản “Internet Banking” của bạn.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
6. Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS có mật khẩu dùng một lần. Nhập nó và nhấp vào “Gửi” để xác nhận giao dịch.

lưu ý . Ghi lại mã tham chiếu gồm 4 chữ số trong bản tóm tắt giao dịch. Nó phải giống với mã tham chiếu trong tin nhắn SMS.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
7. Thanh toán của bạn đã thành công.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
8. Để kiểm tra trạng thái tiền gửi của bạn, hãy quay lại Binomo và nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.

Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)

Thanh toán nhanh QR

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

2. Chọn Thái Lan trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “Promptpay QR”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
3. Nhập số tiền gửi, họ và tên của bạn, rồi nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
4. Nhấp vào “Thanh toán QR của Thái Lan” và sau đó nhấp vào “OK”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
5. Quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng của bạn.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
6. Khi bạn thực hiện thanh toán thành công trên ứng dụng ngân hàng của mình, bạn sẽ thấy màn hình xác nhận thanh toán.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
7. Để kiểm tra trạng thái tiền gửi của bạn, hãy quay lại Binomo và nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)

Tiền thật

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
2. Chọn Thái Lan trong phần “Country” và chọn phương thức thanh toán “True money”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
3. Nhập số tiền gửi và nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
4. Bạn sẽ thấy mã QR. Quét nó bằng ứng dụng TrueMoney của bạn.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
5. Truy cập ứng dụng TrueMoney của bạn và nhấn vào biểu tượng “Quét”. Quét mã QR từ bước 4.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
6. Nhấn vào nút “Chuyển”. Đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều chính xác và nhấn vào “Xác nhận chuyển khoản” để hoàn tất giao dịch.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
7. Thanh toán của bạn đã thành công.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
8. Để kiểm tra trạng thái tiền gửi của bạn, hãy quay lại Binomo và nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Gửi tiền trên Binomo thông qua Thái Lan Promptpay QR, True money và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!