Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)

Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)


Ngân hàng trực tuyến

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
2. Chọn Thái Lan trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “Ngân hàng trực tuyến”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
3. Nhập số tiền gửi, họ và tên của bạn và số điện thoại. Nhấp vào "Gửi tiền".
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
4. Chọn ngân hàng của bạn và nhấp vào “Xác nhận”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
5. Đăng nhập vào tài khoản “Ngân hàng trực tuyến” của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
6. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS với mật khẩu dùng một lần. Nhập nó và nhấp vào “Gửi” để xác nhận giao dịch.
Ghi chú . Ghi lại mã tham chiếu gồm 4 chữ số trong phần tóm tắt giao dịch. Mã này phải giống với mã tham chiếu trong tin nhắn SMS.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
7. Thanh toán của bạn đã thành công.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
8. Để kiểm tra trạng thái tiền gửi của bạn, hãy quay lại Binomo và nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.

Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)

Thanh toán nhanh chóng QR

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

2. Chọn Thái Lan trong phần "Quốc gia" và chọn phương thức thanh toán "Promptpay QR".
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
3. Nhập số tiền gửi, họ và tên của bạn và nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
4. Nhấp vào “Thanh toán QR của Thái Lan” và sau đó nhấp vào “OK”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
5. Quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
6. Khi bạn thực hiện thanh toán thành công trên ứng dụng ngân hàng của mình, bạn sẽ thấy màn hình xác nhận thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)
7. Để kiểm tra trạng thái tiền gửi của bạn, hãy quay lại Binomo và nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Gửi tiền vào Binomo qua Thái Lan Promptpay QR và Internet Banking (SCB, Bankok Bank, Krungthai Bank, krungsri, Kasikornbank, Kiatnakin Bank)

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!