Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử

Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử


Gửi tiền trên Binomo qua Capitec

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
2. Chọn Nam Phi trong phần “СCountry” và chọn phương thức “Capitec”.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
3. Chọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử

4. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu của hồ sơ ứng dụng ngân hàng Capitec và nhấp vào nút “Đăng nhập”. Sau khi nhập chi tiết tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng ngân hàng của mình để ủy quyền.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
5. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản tiết kiệm được liên kết với hồ sơ của mình, bạn sẽ phải chọn một tài khoản bạn muốn sử dụng cho khoản tiền gửi này. Do đó, hãy chú ý đến các thông báo trên điện thoại di động cũng như trên màn hình máy tính của bạn.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
6. Nhập số điện thoại của bạn để gửi bằng chứng thanh toán và nhấp vào nút “Gửi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
7. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ định:
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử

Gửi tiền trên Binomo qua FNB

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
2. Chọn Nam Phi trong phần “СCountry” và chọn phương thức “Fnb”.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
3. Chọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
4. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu của hồ sơ ứng dụng ngân hàng FNB của bạn và nhấp vào nút “Đăng nhập”. Sau khi nhập chi tiết tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng ngân hàng của mình để ủy quyền.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
5. Nhập số điện thoại của bạn để gửi bằng chứng thanh toán và nhấp vào nút “Gửi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử
6. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ định:
Gửi tiền trên Binomo qua Thẻ ngân hàng Nam Phi (MasterCard), Chuyển khoản ngân hàng (Capitec, FNB, Bidvest Bank, Old Mutual, Tyme Bank, African bank, Nedbank, Standard Bank, Investec, Absa) và Ví điện tử

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!