Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)


Nạp tiền vào Binomo qua Internet Banking (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán)

Chuyển khoản ngân hàng

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn Pakistan trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “Chuyển khoản ngân hàng”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Chọn số tiền gửi và nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Ghi lại tài khoản bạn sẽ cần chuyển khoản tiền gửi của mình và truy cập ứng dụng ngân hàng của bạn. Đừng đóng trang này.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng của bạn.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Nhấp vào nút “Chuyển khoản” trong menu rồi nhấp vào nút “Thêm người thụ hưởng”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Nhập số IBAN từ bước 4 và nhấp vào “Tiếp theo”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
8. Vào menu “Chuyển tiền”, chọn người thụ hưởng bạn đã thêm ở bước 7 và nhập số tiền bạn muốn gửi. Bấm tiếp".
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
9. Thanh toán của bạn đã hoàn tất. Chụp ảnh màn hình của trang thanh toán hoặc lưu biên lai và quay lại Binomo.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
10. Đính kèm biên lai và điền vào các trường bắt buộc — số tài khoản, tên của bạn, ID giao dịch và số tiền bạn đã gửi. Nhấp vào “Xác nhận thanh toán”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
11. Thanh toán của bạn đang được xử lý.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
12. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trên tab “Lịch sử giao dịch” trên Binomo.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

Đại lý thanh toán

Với phương thức này, bạn có thể gửi tiền thông qua bất kỳ ứng dụng ngân hàng internet nào.

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn “Pakistan” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Đại lý thanh toán”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Nhập số tiền gửi, số điện thoại của bạn và nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Liên hệ với đại lý thanh toán để biết chi tiết thanh toán. Nhấp vào nút “WhatsApp” sẽ chuyển hướng bạn đến trình nhắn tin. Chi tiết tiền gửi của bạn sẽ được tự động thêm vào tin nhắn của bạn.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Đại lý sẽ trả lời với các chi tiết ngân hàng: thực hiện thanh toán bằng các chi tiết này.

lưu ý . Bạn có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng ngân hàng nào như EasyPaisa, Jazz Cash, v.v. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng EasyPaisa.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Truy cập ứng dụng ngân hàng của bạn và nhấn vào biểu tượng “Chuyển khoản ngân hàng”. Nhập tên ngân hàng do đại lý gửi ở bước 5. Trong trường hợp của chúng tôi, đó là Ngân hàng Habib Metropolitan.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Nhập IBAN hoặc số tài khoản do đại lý gửi ở bước 5. Nhấn “Tiếp theo”. Trên trang tiếp theo, hãy nhập số tiền bạn muốn gửi và nhấn “Tiếp theo”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
8. Kiểm tra xem số tài khoản, tên tài khoản và số tiền bạn muốn gửi có chính xác không và nhấn “Gửi ngay” để hoàn tất thanh toán. Nhấn vào “Xem biên nhận”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
9. Chụp ảnh màn hình biên lai và gửi cho đại lý qua WhatsApp.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
10. Đại lý sẽ xác nhận khoản thanh toán của bạn trong vòng vài phút và khoản tiền gửi của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản Binomo của bạn.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
11. Bạn có thể kiểm tra trạng thái tiền gửi của mình trong “Lịch sử giao dịch” trên Binomo.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

Tiền mặt

1. Trước khi sử dụng phương pháp này, hãy đảm bảo bạn có tài khoản tại đây https://www.cashmaal.com/

Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn “Pakistan” trong phần “СCountry” và chọn phương thức “CashMaal”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Chọn số tiền gửi và nhấn nút “Gửi tiền” để tiếp tục. Lưu ý: số tiền tối thiểu là 2000 PKR
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Nhập chi tiết đăng nhập CashMaal và mã PIN, rồi nhấp vào nút “Thanh toán ngay”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Bạn đã gửi tiền thành công. Nhấp vào nút “Hoàn thành giao dịch của tôi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
Làm thế nào để kết thúc giao dịch bị ngắt kết nối?
1. Truy cập trang thu ngân và chọn “CashMaal” làm phương thức gửi tiền.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn số tiền đã được thanh toán từ tài khoản CashMaal của bạn trong quá trình giao dịch bị mất.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Chọn “Đã thanh toán?” trên menu thanh bên trái.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Nhập số OTP đã được gửi đến email của bạn. Nếu không nhận được, nhấn “Click here for resend Email”. Hãy chú ý đến CAPTCHA và nhấp vào “Xác minh ngay!” để tiếp tục.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Vui lòng nhập ID giao dịch tại đây và nhấp vào nút “Xác minh”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Bây giờ bạn đã gửi tiền thành công vào tài khoản Binomo của mình. Nhấp vào nút “Hoàn thành giao dịch của tôi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Sau khi giao dịch hoàn tất, nó sẽ cung cấp cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

Làm thế nào để hủy giao dịch?
1. Nếu bạn đang ở bước này và muốn hủy giao dịch, vui lòng nhấp vào “Hủy giao dịch” trong menu bên trái.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Bạn có thể để lại bình luận về lý do hủy đăng ký. Sau khi viết ra lý do hủy, hãy nhấn nút “Gửi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

JazzCash

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn Pakistan trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “JazzCash”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Chọn số tiền gửi và nhập họ và tên cũng như số ví JazzCash của bạn. Nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Xác nhận rằng tất cả các chi tiết đều chính xác và nhấp vào “Gửi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Ghi lại chi tiết Tài khoản Tiền gửi. Sao chép “Số tài khoản” và gửi khoản thanh toán của bạn qua JazzCash tới số đó.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Truy cập ứng dụng JazzCash của bạn và nhấn “Chuyển tiền'”. Sau đó nhấn “Chuyển tiền mặt Jazz”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Dán Số tài khoản bạn đã sao chép ở bước 5 và nhấn “Tiếp theo”. Bây giờ, hãy nhập số tiền bạn muốn gửi vào tài khoản Binomo của mình và nhấn “Gửi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
8. Xác nhận rằng tất cả các chi tiết đều chính xác, chạm vào “Xác nhận” và nhập mã PIN của bạn để hoàn tất thanh toán. Sao chép TID (ID giao dịch) từ biên lai.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
9. Nhập ID giao dịch bạn đã sao chép ở bước 8 trên trang “Chi tiết tài khoản tiền gửi” trong trường “ID tham chiếu ngân hàng” và nhấp vào “Gửi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
10. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trên tab “Lịch sử giao dịch” trên Binomo.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

dễ thương

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn Pakistan trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “Easypaisa”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Chọn số tiền gửi và nhập họ và tên cũng như số ví Easypaisa của bạn. Nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Xác nhận rằng tất cả các chi tiết đều chính xác và nhấp vào “Gửi”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Ghi lại chi tiết Tài khoản Tiền gửi. Sao chép “Số tài khoản” và gửi khoản thanh toán của bạn qua Easypaisa đến số đó.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Sau khi thanh toán, hãy sao chép ID giao dịch từ biên lai. Nhập ID giao dịch trên trang "Chi tiết tài khoản tiền gửi" trong trường "ID tham chiếu ngân hàng" và nhấp vào "Gửi".
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Thanh toán của bạn đang được xử lý.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
8. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trên tab “Lịch sử giao dịch” trên Binomo.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

ví di động

Với phương thức này, bạn có thể gửi tiền qua ví bạn chọn (Easypaisa, Jazz Cash, Upaisa, ví điện tử, v.v.).

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn “Pakistan” trong phần “Quốc gia” và chọn ví di động.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Nhập số tiền gửi và nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Ghi lại chi tiết ngân hàng và số tiền gửi được đề cập trên màn hình.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Chuyển đến phần giao dịch trong ví của bạn, nhập số điện thoại di động của bạn và chọn tùy chọn Tài khoản ngân hàng.

lưu ý . Trong hướng dẫn này, chúng tôi đang sử dụng ví Easypaisa làm ví dụ.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Chọn tên ngân hàng và nhập số tài khoản ngân hàng đã đề cập ở bước 4. Nhập số tiền bạn muốn gửi và mục đích thanh toán. Nhấn “Tiếp theo”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Kiểm tra xem tất cả các chi tiết có chính xác không và nhấn “Gửi ngay”. Ghi lại ID giao dịch.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
8. Quay lại Binomo và nhập số tài khoản mà khoản thanh toán được thực hiện, tên chủ tài khoản và ID giao dịch. Nhấp vào “Xác nhận thanh toán”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
9. Thanh toán của bạn hiện đang được xử lý.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
10. Bạn có thể kiểm tra trạng thái thanh toán của mình trong “Lịch sử giao dịch”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

thịt nướng

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn Pakistan trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “Raast”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Chọn số tiền gửi, nhập số điện thoại của bạn và nhấp vào “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Ghi lại các chi tiết tài khoản ngân hàng mà bạn sẽ cần chuyển khoản tiền gửi của mình đến và truy cập ứng dụng Raast của bạn. Đừng đóng trang này.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Trong ứng dụng ngân hàng, hãy nhấn vào “Chuyển tiền nhanh chóng'” và sau đó nhấn vào nút “Người nhận thanh toán mới”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Chọn Chuyển khoản RAAST và nhập thông tin từ bước 4: IBAN và số tiền. Chọn mục đích thanh toán và nhấn “Chuyển tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Đảm bảo tất cả các chi tiết đều chính xác và nhấn “Xác nhận”. Lưu biên lai và ghi lại số tham chiếu.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
8. Quay lại Binomo, đính kèm biên lai và điền vào các trường bắt buộc — số tài khoản, tên của bạn, ID giao dịch (số tham chiếu) và số tiền bạn đã gửi. Nhấp vào “Xác nhận thanh toán”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
9. Thanh toán của bạn đang được xử lý.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
10. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trên tab “Lịch sử giao dịch” trên Binomo.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)

tiền hoàn hảo

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
2. Chọn “Pakistan” trong phần “СCountry” và chọn phương thức “Perfect Money”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
3. Nhập số tiền cần gửi. Sau đó nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
4. Nhập ID thành viên, mật khẩu và số Turing của bạn, sau đó nhấp vào nút “Xem trước thanh toán”.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
5. Một khoản phí xử lý được khấu trừ. Nhấp vào nút “Xác nhận thanh toán” để xử lý thanh toán.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
6. Bạn sẽ nhận được xác nhận thanh toán với chi tiết thanh toán.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
7. Giao dịch của bạn thành công. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền trên Binomo qua Ngân hàng Internet Pakistan (Chuyển khoản ngân hàng, Đại lý thanh toán) và Ví điện tử (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, Ví di động, Raast, Perfect Money)
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!