Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)


Ấn Độ (Cơ quan trao đổi Ấn Độ)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
2. Chọn “India” trong phần “Сountry” và chọn phương thức “Indian Exchanger”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
3. СChọn số tiền cần gửi, nhập số điện thoại di động của bạn và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền tối thiểu để gửi là 700 Rs
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
4. Liên hệ với người quản lý Sở giao dịch người Ấn Độ để hoàn tất việc gửi tiền của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
5. Mở WhatsApp của bạn và gửi "Xin chào" đến số được đề cập. Bạn sẽ nhận được thông tin tài khoản ngân hàng để hoàn tất việc gửi tiền của mình. Có hai cách để xử lý khoản tiền gửi: sử dụng Số tài khoản + IFSC hoặc UPI ID.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6. Cách 1: Số tài khoản + Mã IFSC.
Để hoàn tất việc gửi tiền bằng chuyển khoản ngân hàng (số tài khoản + IFSC), hãy mở ứng dụng chuyển tiền của bạn và nhấp vào nút Chuyển tiền.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

6.1 Nhấp vào nút “Đến Tài khoản Ngân hàng”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6.2 Nhập số tài khoản đã cho, mã IFSC và tên chủ tài khoản, sau đó nhấp vào nút “Tiếp tục”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6.3 Nhập số tài khoản một lần nữa (để kiểm tra chéo) và sau đó nhấp vào nút “Xác nhận”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6.4 Nhập số tiền bạn đã chọn trên trang gửi tiền. Ngân hàng mặc định của bạn sẽ được chọn để thanh toán UPI. Để thay đổi ngân hàng, hãy nhấp vào số tài khoản ngân hàng nằm phía trên nút thanh toán. Để hoàn tất khoản tiền gửi của bạn, hãy nhấp vào nút “Thanh toán”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6.5 Nhập mã pin của bạn để hoàn tất thanh toán UPI và bạn sẽ nhận được biên lai trên trang tiếp theo.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)


7. Cách 2: UPI ID. Mở ứng dụng chuyển tiền UPI và nhấp vào Chuyển tiền UPI.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

7.1 Dán mã UPI được cung cấp trong tin nhắn WhatsApp vào nút “Tìm kiếm” và sau đó nhấp vào nút “Tiếp tục”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
7.2 Nhập số tiền gửi bạn đã chọn trên trang gửi tiền và sau đó nhấp vào nút “Thanh toán”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
7.3 Nhập mã pin của bạn để thanh toán UPI.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
7.4 Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn sẽ nhận được biên lai thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
8. Chia sẻ biên nhận với nhà trao đổi Ấn Độ trên Whatsapp và id email của bạn, được đăng ký với tài khoản Binomo của bạn. Sau đó, số tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
9. Xác nhận quá trình gửi tiền của bạn sẽ có trong trang "Lịch sử giao dịch" trong tài khoản của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

Ấn Độ (Ngân hàng trực tuyến)

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
2. Chọn phương thức thanh toán NetBanking trong phần “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
3. Chọn số tiền gửi. Lưu ý: số tiền phải vượt quá số tiền gửi tối thiểu.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
4. Nhập số điện thoại di động của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
5. Chọn ngân hàng của bạn và hoàn tất thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ ra:
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

Ấn Độ (Freecharge)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
2. Chọn “India” trong phần “Сountry” và chọn phương thức “Freecharge”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
3. СChọn số tiền cần gửi, nhập tất cả các thông tin cần thiết và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là Rs.350
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
4. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách nhập số điện thoại di động đã đăng ký của bạn và nhấp vào nút “Tiếp tục”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
5. Nhập OTP và nhấp vào nút “Tiếp tục”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6. Bạn có thể sử dụng số dư ví Freecharge của mình để hoàn tất thanh toán. Nếu bạn không có đủ số dư trong ví của mình, bạn có thể sử dụng thẻ, Ngân hàng trực tuyến hoặc UPI để hoàn tất thanh toán. Nhấp vào nút "Thanh toán" để xử lý thanh toán của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
7. Nếu bạn đã chọn thẻ hoặc Net banking, nó sẽ chuyển hướng đến trang của ngân hàng. Bạn cần hoàn tất thanh toán, nhập OTP và nhấp vào nút “Gửi”. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương thức UPI để hoàn tất thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
8. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
9. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong Lịch sử giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

Ấn Độ (PayTM)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
2. Chọn “Ấn Độ” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Thanh toán TM”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
3. СChọn số tiền cần gửi, nhập tất cả các thông tin cần thiết và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là 350 Rs.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
4. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách nhập số điện thoại di động đã đăng ký và OTP. Nhấp vào nút “Tiếp tục”. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trực tiếp Debit / Credit Card / UPI / Netbanking mà không cần đăng nhập vào tài khoản PayTM của mình.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
5. Bạn có thể sử dụng số dư trong ví Paytm của mình để hoàn tất thanh toán. Nếu bạn không có đủ số dư trong ví của mình, bạn có thể sử dụng thẻ, Ngân hàng trực tuyến hoặc UPI để hoàn tất thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
7. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong Lịch sử giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

Ấn Độ (Tiền Jio)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
2. Chọn “India” trong phần “Сountry” và chọn phương thức “Jio Money”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
3. СChọn số tiền cần gửi, nhập tất cả các thông tin cần thiết và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là 350 Rs.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
4. Đăng nhập vào tài khoản Jio Money của bạn bằng cách nhập số điện thoại di động đã đăng ký của bạn và sau đó nhấp vào nút “Tiến hành”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
5. Nhập OTP được gửi đến số điện thoại di động đã đăng ký của bạn và sau đó nhấp vào nút “Tiến hành thanh toán”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
6. Bạn có thể sử dụng Số dư tiền Jio của mình để hoàn tất thanh toán. Chỉ cần xem lại số tiền và sau đó nhấp vào nút “Thanh toán bằng JioMoney”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
7. Nếu bạn không có đủ số dư trong Ví tiền Jio của mình, bạn có thể sử dụng Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng và Netbanking của mình để thanh toán số tiền còn lại.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
8. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)
9. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong Lịch sử giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (Công ty trao đổi Ấn Độ, Ngân hàng trực tuyến, Freecharge, PayTM, Jio Money)

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!