Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)

Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)


Ấn Độ (UPI)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
2. Chọn “Ấn Độ” trong phần “quốc gia” và chọn phương pháp “UPI”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
4. Nhập id UPI của bạn (Địa chỉ ảo). Để biết id UPI của bạn, bạn có thể vào ứng dụng, tìm kiếm tùy chọn UPI, nhấp vào id UPI của tôi. Nhấp vào nút “Thanh toán ngay bây giờ”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
5. Hệ thống sẽ xác minh id UPI của bạn và gửi yêu cầu đến ứng dụng của bạn. Vui lòng thực hiện thanh toán trong vòng 5 phút, nếu không, thanh toán UPI sẽ từ chối.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
6. Thông báo yêu cầu thanh toán UPI sẽ được nhận trên thanh thông báo trên điện thoại di động của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
7. Nhấp vào nút “Thanh toán” để tiến hành thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
8. Nhập mã PIN UPI của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
9. Sau khi nhập mã pin, tiền sẽ được gửi đến người bán. Sau khi nhận được xác nhận thanh toán, trạng thái UPI của Bạn sẽ được chuyển thành thành công trên trang web.


10. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ định.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)

Ấn Độ (Điện thoại Pe)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
2. Chọn “India” trong phần “Сountry” và chọn phương thức “Phone Pe”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
3. Nhập số tiền bạn muốn gửi và điền vào tất cả các thông tin cần thiết. Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là 350 Rs.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
4. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng cách nhập số điện thoại di động đã đăng ký. Sau khi nhập số điện thoại di động của bạn, hãy nhấp vào nút “Gửi OTP để đăng nhập”.

Ngoài ra, bạn có hai tùy chọn khác để hoàn tất thanh toán.
Một trong những tùy chọn là nhấp vào nút “Hiển thị mã QR” để hoàn tất thanh toán thông qua ứng dụng Phonepe của bạn. Một cách khác là nhập ID Bhim UPI của bạn để hoàn tất Thanh toán thông qua ứng dụng UPI của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
5. Nhập OTP và nhấp vào nút “Đăng nhập”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
6. Bạn có thể sử dụng số dư ví Phonepe của mình để hoàn tất thanh toán. Nếu bạn không có đủ số dư trong ví của mình, bạn có thể sử dụng thẻ hoặc UPI của mình để hoàn tất thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
7. Nếu bạn đã chọn thẻ, nó sẽ chuyển hướng bạn đến trang của ngân hàng. Bạn cần phải hoàn tất thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
8. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
9. Bạn có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong tab "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)

Ấn Độ (Mobikwik)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
2. Chọn “Ấn Độ” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Mobikwik”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
3. Nhập số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là 350 Rs.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
4. Chọn tùy chọn ví, chọn "Mobikwik" và sau đó nhấp vào nút "Thanh toán".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
5. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách nhập email / số điện thoại di động và mật khẩu của bạn.
Bạn cũng có thể chọn OTP nếu bạn muốn tiếp tục mà không cần nhập mật khẩu.
Nó sẽ gửi OTP đến số di động đã đăng ký. Sau đó nhấp vào nút "Gửi".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
6. Nó sẽ yêu cầu bạn nhập OTP nếu bạn đã chọn tùy chọn OTP thay vì nhập mật khẩu.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
7. Bạn có thể sử dụng số dư ví "Mobikwik" của mình để hoàn tất thanh toán. Nếu không có đủ số dư trong ví, bạn có thể sử dụng thẻ hoặc Net banking để thêm số dư vào ví "Mobikwik" và nhấp vào nút "Thanh toán ngay".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
8. Nếu bạn đã chọn thẻ hoặc Net banking, nó sẽ chuyển hướng đến trang của ngân hàng mà bạn cần hoàn tất thanh toán. Nhập OTP và nhấp vào nút “Gửi”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
9. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
10. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong lịch sử giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)

Ấn Độ (Globe pay)

1.Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
2. Chọn Ấn Độ trong phần "Quốc gia" và chọn phương thức "Thanh toán toàn cầu".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền tối thiểu để ký gửi là Rs.3500 4.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
Nhập chi tiết đăng nhập GlobePay của bạn và nhấp vào nút 'Đăng nhập'.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
5. Nhấp vào nút 'Xác nhận'.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
6. Xác nhận quá trình gửi tiền của bạn sẽ có trong trang "Lịch sử giao dịch" trong tài khoản của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)

Ấn Độ (Jeton)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
2. Chọn “India” trong phần “Сountry” và chọn phương thức “Jeton”.
Nếu bạn không có ví Jeton, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó bằng cách truy cập trang web của họ jeton.com
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
3. Chọn số tiền cần nạp.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
4. Đăng nhập vào tài khoản Jeton của bạn bằng User ID hoặc email và mật khẩu. Bạn cũng có thể vào hệ thống bằng cách quét mã QR.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
5. Chọn tài khoản Jeton và nhấp vào nút "Thanh toán bằng ví".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
6. Nếu giao dịch thành công, bạn sẽ thấy thông báo “Thanh toán thành công” trên màn hình.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
7. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Ấn Độ (UPI, Phone Pe, Mobikwik, Globe pay, Jeton)
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!