Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)

Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)


Indonesia (Mandiri)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
2. Chọn Indonesia trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Ngân hàng Tài khoản Ảo Mandiri”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là 500.000 IDR
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
4. Nhập “Số tiền” và điền số điện thoại, địa chỉ e-mail của bạn và sau đó nhấp vào nút “TIỀN GỬI” hoặc nhấp vào “Sử dụng địa chỉ trong hồ sơ” và nhấp vào nút “TIỀN GỬI”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
5. Nhấp vào “Lokalpay” để xử lý thanh toán của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)


6. Nhập tên của bạn vào “Tên tiền gửi”. Đảm bảo bạn ký “Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện” rồi nhấp vào nút “Gửi”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
7. Chọn ngân hàng "Tài khoản ảo" mà bạn muốn sử dụng để gửi tiền.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
8. Bạn sẽ nhận được đầy đủ chi tiết về giao dịch của mình. Vui lòng đảm bảo rằng dữ liệu và số tiền là chính xác. Sao chép số tài khoản ảo.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
9. Bạn có thể sử dụng một trong các ngân hàng có sẵn. Trong ví dụ của chúng tôi là BNI. Mở ứng dụng ngân hàng di động BNI và chọn “Chuyển khoản”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
10. Chọn “Thanh toán tài khoản ảo”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)

11. Chọn “Input Baru” và sau đó nhập số Tài khoản Ảo (VA) mà bạn đã sao chép trước đó ở bước 8. Sau khi nhấp vào “Lanjut”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
12. Kiểm tra xem tên của bạn có chính xác không và nhập “Password Transaksi” của bạn. Sau đó nhấp vào “Lanjut”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
13. Quay lại trang Binomo của bạn và nhấp vào “Hoàn tất”. Bạn sẽ nhận được thông tin này nếu giao dịch thành công. Việc phê duyệt giao dịch có thể mất khoảng nửa giờ để hoàn thành.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
14. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong tab "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)

Indonesia (QRIS)

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
2. Chọn “Indonesia” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “QRIS”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
3. Nhập số tiền gửi và thông tin bổ sung. Nhấp vào nút "Gửi tiền".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
4. Trang có mã QR sẽ mở trong một tab mới.

Vui lòng không cố gắng thực hiện nhiều giao dịch với cùng một mã QR, ngay cả khi bạn không chắc chắn về sự thành công của giao dịch đầu tiên. Nếu bạn muốn lặp lại thanh toán, vui lòng tạo mã QR mới để bắt đầu quá trình từ đầu trên trang thu ngân.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
5. Mở ứng dụng OVO của bạn, nhấn vào nút “Quét QRIS” và quét mã QR.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
6. Nhấn vào nút “Bayar” và nhập mã PIN bảo mật của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
7. Thanh toán đã được xử lý thành công.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
8. Để kiểm tra trạng thái giao dịch của bạn, hãy nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
9. Nhấp vào tiền gửi của bạn để theo dõi trạng thái của nó.


Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)

Indonesia (OVO)

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
2. Chọn “Indonesia” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “OVO”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
3. Nhập số tiền gửi và thông tin bổ sung. Nhấp vào nút "Gửi tiền".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
4. Kiểm tra số tiền gửi, số điện thoại của bạn và nhấp vào nút “Thanh toán ngay”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
5. Mở ứng dụng OVO, nhấp vào biểu tượng chuông và chọn thông báo để xác nhận thanh toán của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
6. Nhấp vào nút “Bayar”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
7. Thanh toán đã được xử lý thành công.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
8. Để kiểm tra trạng thái giao dịch của bạn, hãy nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
9. Nhấp vào tiền gửi của bạn để theo dõi trạng thái của nó.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)

Indonesia (ShopeePay)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
2. Chọn “Indonesia” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “ShopeePay”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
3. СChọn số tiền cần gửi, nhập tất cả các thông tin cần thiết và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là 140.000 Rp.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
4. Quét mã QR trên trang bằng ứng dụng Shopee của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
5. Mở ứng dụng Shopee trên điện thoại di động của bạn. Nhấn vào biểu tượng “Quét” ở bên trái thông tin số dư ShopeePay của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
6. Hướng camera điện thoại của bạn đều đặn về phía Mã QR trên trang cổng thanh toán cho đến khi xuất hiện thông báo mới về xác nhận thanh toán. Nhấn vào “Lanjutkan” để tiếp tục.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
7. Nhấn vào “Bayar Sekarang” để hoàn tất thanh toán. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu ShopeePay của mình.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
8. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết rằng thanh toán của bạn đã thành công.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
9. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong Lịch sử giao dịch.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)

Indonesia (Doku)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
2. Chọn “Indonesia” trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Ví Doku”.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
3. Nhập số tiền cần gửi, tên của bạn và email trên Ví Doku của bạn vào ô trống ở cuối trang dưới. Sau đó nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Lưu ý: số tiền gửi tối thiểu là Idr. 140.000
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
4. Nhập email và mật khẩu từ tài khoản ví Doku của bạn và sau đó nhấp vào nút “Thanh toán”. Chờ cho đến khi trang xử lý yêu cầu giao dịch của bạn.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
5. Nhập mã PIN Ví Doku của bạn. Sau đó bấm vào nút “Process Pembayaran”
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
6. Giao dịch của bạn thành công. Sau khi thanh toán xong, nó sẽ đưa cho bạn biên lai thanh toán.
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)
7. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán trong "Lịch sử giao dịch".
Gửi tiền vào Binomo qua Ví điện tử Indonesia (Mandiri, QRIS, OVO, ShopeePay, Doku)

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!