Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)


Việt Nam (Ngân hàng trực tuyến)

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
2. Chọn phương thức thanh toán trong phần "Gửi tiền". Bạn có thể chọn bất kỳ ngân hàng thuận tiện nào để gửi tiền cũng như tùy chọn “Ngân hàng trực tuyến”. Trong trường hợp của chúng tôi, đó là “Ngân hàng trực tuyến”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
3. Nhập số tiền gửi. Lưu ý: số tiền phải vượt quá số tiền gửi tối thiểu. Sau đó, chọn ngân hàng (trong trường hợp của chúng tôi là Techcombank) và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Lưu ý: nếu bạn đã chọn Internet Banking, bạn cần chọn ngân hàng ở bước tiếp theo.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

4. Nhập tên người dùng và mật khẩu tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào nút “Tiếp tục”. Lưu ý: bạn phải hoàn thành thao tác trong vòng 360 giây.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5. Vui lòng đợi trong khi hệ thống kết nối với tài khoản ngân hàng của bạn và không đóng cửa sổ này.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
6. Sau đó, bạn sẽ thấy ID giao dịch, điều này sẽ giúp lấy OTP trên điện thoại của bạn.
Rất dễ dàng để lấy mã OTP:

  • bấm vào nút “Lấy mã OTP”;
  • nhập ID giao dịch và nhấp vào nút "Xác nhận";
  • nhận mã OTP.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
7. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ định.

Việt Nam (MoMo)

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
2. Chọn phương thức thanh toán “MoMo” trong phần “Nạp tiền”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
3. Chọn số tiền gửi.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tiếp theo. Tại đó, bạn cần nhập tên tài khoản MoMo của mình (viết hoa và không dấu), sau đó nhấp vào nút “Tiếp theo”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5. Bạn sẽ thấy trang có thông báo đơn hàng của bạn đã được tạo thành công. Ngoài ra, sẽ có chỉ ra tên, số tiền và số điện thoại sẽ được sử dụng để thực hiện chuyển khoản. Chúng tôi sử dụng tài khoản cá nhân của công ty chúng tôi và xác nhận ngay sau khi hoàn tất việc gửi tiền.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
6. Đăng nhập vào ứng dụng MoMo. Chọn tùy chọn "Chuyển tiền" và nhập thông tin về người nhận.

Quan trọng:
  • Nhập số tiền chính xác được chỉ định trên trang thanh toán.
  • Đừng quên chỉ ra “Nội dung” trong phần “Tin nhắn”. Nó sẽ cho phép giao dịch được xử lý trong thời gian ngắn nhất.

7. Kiểm tra thông tin đã nhập và nhấp vào "Chuyển khoản". Nếu bạn nhận thấy rằng số tiền khác với số tiền được chỉ ra trên trang thanh toán, vui lòng tạo một yêu cầu gửi tiền mới với số tiền phù hợp.

Nếu khoản tiền gửi của bạn không được ghi có vào tài khoản thực trong vòng 10 phút, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện hoặc tại [email protected], cung cấp ảnh chụp màn hình xác nhận khoản thanh toán.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

Việt Nam (Momo QR)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
2. Chọn Việt Nam trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Momo QR”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
4. Một cửa sổ bật lên xuất hiện bao gồm mã QR và mã cá nhân, trong trường hợp này là “2R1E”. Sử dụng Ví MoMo trên điện thoại để tiếp tục giao dịch.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5. Đăng nhập vào Ví MoMo, chọn “Quét mã” ở góc trên cùng bên phải (đảm bảo “Số dư trên Ví” của bạn bằng hoặc lớn hơn số tiền bạn vừa nhập trước đó) và quét mã QR được cung cấp trên trang web Binomo.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
6. Nhập mã cá nhân “2R1E”, mã được cung cấp làm ví dụ ở bước 4 trong hộp “Tin nhắn”. Lưu ý: nếu bạn bỏ qua, số dư sẽ không được cộng vào tài khoản Binomo của bạn.
Sau khi chọn “Chuyển khoản”, sau đó “Xác nhận”, hãy điền mật khẩu của bạn để hoàn tất giao dịch.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

7. Bạn sẽ nhận được thông báo thanh toán thành công kèm theo chi tiết giao dịch.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
8. Xác nhận quá trình gửi tiền của bạn sẽ có trong trang "Lịch sử giao dịch" trong tài khoản của bạn.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

Việt Nam (ATM Trực tuyến)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
2. Chọn “Việt Nam” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “ATM trực tuyến”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”. Trong phần "Vui lòng nhập thông tin bổ sung" chọn ngân hàng thuận tiện nhất cho bạn (trường hợp này chúng tôi sử dụng Vietcombank) sau đó nhấp vào "Gửi tiền".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
4. Cửa sổ với thông tin thanh toán bổ sung sẽ xuất hiện. Mở ứng dụng Internet Banking của ngân hàng bạn đang sử dụng trên điện thoại để tiếp tục thanh toán.

Vui lòng sao chép chi tiết thanh toán duy nhất từ trang thu ngân mỗi khi bạn thanh toán trong ứng dụng của mình. Đối với mọi khoản thanh toán, chúng tôi sử dụng các chi tiết thanh toán duy nhất. Không sử dụng chi tiết thanh toán trước đó để thực hiện thanh toán mới. (Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng ứng dụng của BIDV).
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5. Đăng nhập vào ứng dụng Internet Banking của BIDV, chọn “Chuyển khoản”, sau đó chọn “Chuyển khoản liên ngân hàng vào tài khoản”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

6. Nhấp vào nút "Người thụ hưởng", điền các thông tin về "Số tài khoản người thụ hưởng" và "Tên tài khoản" đã cung cấp (ở bước 4) sau đó nhấp vào nút "Tiếp tục".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

7. Nhập số tiền cần chuyển, chọn “Người chuyển tiền” và “Chuyển khoản liên ngân hàng nhanh (24/7)” cho “Phí giao dịch” và “Phương thức chuyển tiền”. Trong trường "Nhận xét giao dịch", nhập số được cung cấp trong "Mã" (ở bước 4) và nhấp vào "Tiếp tục".
Tiếp theo, điền mật khẩu và OTP sau đó nhấp vào “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

8. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

Việt Nam (Viettel Pay)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
2. Chọn “Việt Nam” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Viettel Pay”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
4. Cửa sổ với thông tin thanh toán bổ sung sẽ xuất hiện. Mở ứng dụng Viettel Pay trên điện thoại để tiếp tục thanh toán. Vui lòng sao chép chi tiết thanh toán duy nhất từ trang thu ngân mỗi khi bạn thanh toán trong ứng dụng của mình. Đối với mọi khoản thanh toán, chúng tôi sử dụng các chi tiết thanh toán duy nhất. Không sử dụng chi tiết thanh toán trước đó để thực hiện thanh toán mới.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5. Đăng nhập vào ứng dụng Viettel Pay, chọn "Chuyển tiền tới số ĐT", nhập số điện thoại đã cung cấp ở bước 4, sau đó nhấn nút "Tiếp tục". Nhập số tiền bạn đã chọn (ở bước 4) vào trường "Nhập số tiền muốn chuyển" và "Mã" (ở bước 4) vào trường "Nội dung" và chọn "Xác nhận".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

6. Điền mật khẩu và mã OTP và chọn "Xác nhận" để hoàn tất giao dịch.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

7. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

Việt Nam (Zalopay)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
2. Chọn “Việt Nam” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Zalopay”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
4. Cửa sổ với thông tin thanh toán bổ sung sẽ xuất hiện. Mở ứng dụng ZaloPay trên điện thoại để tiếp tục thanh toán. Vui lòng sao chép chi tiết thanh toán duy nhất từ trang thu ngân mỗi khi bạn thanh toán trong ứng dụng của mình. Đối với mọi khoản thanh toán, chúng tôi sử dụng các chi tiết thanh toán duy nhất . Không sử dụng chi tiết thanh toán trước đó để thực hiện thanh toán mới.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5. Đăng nhập vào ứng dụng ZaloPay, chọn "Chuyển tiền", sau đó chọn "Chuyển tiền cho bạn bè".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

6. Nhập số điện thoại của người nhận (đã cung cấp ở bước 4) vào ô “Nhập tên hoặc số điện thoại”. Nếu nhập đúng, tên của người nhận tương ứng sẽ hiện ra, hãy nhấp vào đó.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

7. Tại đây, nhập các thông tin còn lại đã cung cấp ở bước 4 bao gồm số tiền vào “Số tiền” và “Mã” vào “Tin nhắn”, kiểm tra lại tất cả các thông tin trước khi nhấp vào “Tiếp tục”.
Sau đó, nhập mật khẩu rồi chọn “ Xác nhận giao dịch ”để hoàn tất giao dịch.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong) Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

8. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)

Việt Nam (Nganluong)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
2. Chọn “Việt Nam” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức “Ngân lượng”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
4. Chọn “Nganluong (email)” để tiếp tục.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5. Mở ứng dụng “Nganluong” trên điện thoại của bạn để tiếp tục.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5.1 Mở tài khoản Ngân lượng của bạn và trang chủ, chọn “Chuyển”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5.2 Đảm bảo số dư khả dụng của bạn lớn hơn số tiền bạn muốn chuyển.
- Trong phần “Người nhận”, nhập Email như trong phần “Email người nhận” ở bước 5.
- Trong phần “Nội dung”, nhập một thông báo tùy chọn.
- Trong “Số tiền”, nhập số tiền như trong phần “Số tiền” ở bước 5.
- Chọn "Đã tính phí cho người nhận", sau đó nhấp vào "Xác nhận".
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5.3 Nhập mật khẩu thanh toán hoặc mã OTP, tùy thuộc vào loại xác nhận giao dịch đã đặt trước đó.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
5.4 Sao chép “Mã giao dịch” để hoàn tất việc chuyển tiền trên trang web Binomo.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
6. Quay lại trang web Binomo và nhấp vào tiếp theo. Tại đây, nhập lại “Mã giao dịch” ở bước 5.4 rồi nhấp vào nút “Xác nhận”.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
7. Xác nhận quá trình gửi tiền của bạn sẽ xuất hiện.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
8. Ngoài ra, thông tin về khoản tiền gửi của bạn sẽ có trong trang "Lịch sử giao dịch" trong tài khoản của bạn. Khi hoàn tất việc gửi tiền, bạn sẽ có trạng thái Thành công cho nó.
Nạp tiền vào Binomo qua Ví điện tử VIỆT NAM (Internet Banking, Momo, ATM Online, Viettel Pay, Zalopay, Nganluong)
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!