Rút tiền Binomo

Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo


Cách rút tiền từ Binomo


Thẻ ngân hàng


Làm cách nào để rút tiền vào thẻ ngân hàng?

Rút tiền từ thẻ ngân hàng chỉ khả dụng đối với thẻ được phát hành ở Ukraine hoặc Kazakhstan .

Để rút tiền về thẻ ngân hàng, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến mục rút tiền trong phần “Thu ngân”.

Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần "Số dư". Nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “VISA / MasterCard / Maestro” làm phương thức rút tiền của bạn. Điền các thông tin cần thiết. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền vào thẻ ngân hàng mà bạn đã gửi tiền. Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất từ ​​1 đến 12 giờ để chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài lên đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, chính sách ngân hàng của bạn, v.v.

Nếu bạn đợi lâu hơn 7 ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc gửi thư tới [email protected]

Chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi việc rút tiền của mình.


Làm cách nào để rút tiền vào thẻ ngân hàng không được cá nhân hóa?

Thẻ ngân hàng không được cá nhân hóa không chỉ định tên của chủ thẻ, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng chúng để ghi có và rút tiền.

Bất kể nội dung ghi trên thẻ (ví dụ: Momentum R hoặc Chủ thẻ), hãy nhập tên của chủ thẻ như đã nêu trong thỏa thuận ngân hàng.

Rút tiền từ thẻ ngân hàng chỉ khả dụng đối với thẻ được phát hành ở Ukraine hoặc Kazakhstan.

Để rút tiền vào thẻ ngân hàng không được cá nhân hóa, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến phần rút tiền trong phần “Thu ngân”.

Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong ứng dụng di động:Mở menu bên trái, chọn phần “Số dư” và nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “VISA / MasterCard / Maestro” làm phương thức rút tiền của bạn. Điền các thông tin cần thiết. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền vào thẻ ngân hàng mà bạn đã gửi tiền. Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất từ ​​1 đến 12 giờ để chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài lên đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, do chính sách của ngân hàng của bạn, v.v.

Nếu bạn chờ lâu hơn 7 ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc gửi thư tới support @ binomo. com Chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi việc rút tiền của mình.

Visa / Mastercard / Maestro (Ukraina)

Để rút tiền về thẻ ngân hàng của bạn, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến mục rút tiền trong phần “Thu ngân”.

Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần “Số dư” và nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “VISA / MasterCard / Maestro” làm phương thức rút tiền của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền vào thẻ ngân hàng mà bạn đã gửi tiền. Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất từ ​​1 đến 12 giờ để chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài lên đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, chính sách ngân hàng của bạn, v.v.


Visa / Mastercard / Maestro (Kazakhstan)

Để rút tiền về thẻ ngân hàng của bạn, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến mục rút tiền trong phần “Thu ngân”.

Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần “Số dư” và nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “VISA / MasterCard / Maestro” làm phương thức rút tiền của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền vào thẻ ngân hàng mà bạn đã gửi tiền. Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất từ ​​1 đến 12 giờ để chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài lên đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, chính sách ngân hàng của bạn, v.v.

Ví điện tử


Skrill

1. Chuyển đến phần rút tiền trong phần “Thu ngân”.
Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần “Số dư” và nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “Skrill” làm phương thức rút tiền và điền vào địa chỉ email của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền vào ví mà bạn đã gửi tiền. Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất tới 1 giờ để chuyển tiền vào ví điện tử của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn, v.v.


Tiền hoàn hảo

Chuyển đến phần rút tiền trong phần “Thu ngân”.
Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần “Số dư” và nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “Perfect Money” làm phương thức rút tiền của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền vào ví mà bạn đã gửi tiền. Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất tới 1 giờ để chuyển tiền vào ví điện tử của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn, v.v.

Tiền mặt ADV

1. Chuyển đến phần rút tiền trong phần “Thu ngân”.
Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.


Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần “Số dư” và nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “ADV cash” làm phương thức rút tiền của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền vào ví mà bạn đã gửi tiền. Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.

3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất tới 1 giờ để chuyển tiền vào ví điện tử của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn, v.v.


Làm cách nào để rút tiền về tài khoản ngân hàng của tôi?

Rút tiền từ tài khoản ngân hàng chỉ có sẵn cho các ngân hàng của Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Việt Nam, Nam Phi, Mexico và Pakistan.

Để rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến mục rút tiền trong phần “Thu ngân”.

Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Sau đó nhấp vào tab “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần “Số dư” và nhấn vào nút “Rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhập số tiền thanh toán và chọn “Chuyển khoản ngân hàng” làm phương thức rút tiền của bạn. Điền vào phần còn lại của các trường (bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin bắt buộc trong thỏa thuận ngân hàng của mình hoặc trong ứng dụng ngân hàng). Nhấp vào “Yêu cầu rút tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Yêu cầu của bạn được xác nhận! Bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý việc rút tiền của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn luôn có thể theo dõi trạng thái rút tiền của mình trong phần “Thu ngân”, tab “Lịch sử giao dịch” (phần “Số dư” dành cho người dùng ứng dụng di động).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất từ ​​1 đến 3 ngày làm việc để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Trong một số ít trường hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài lên đến 7 ngày làm việc do các ngày lễ quốc gia, chính sách ngân hàng của bạn, v.v.

Nếu bạn chờ lâu hơn 7 ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc viết thư tới [email protected] . Chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi việc rút tiền của mình.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Tại sao tôi không thể nhận được tiền ngay sau khi tôi yêu cầu rút tiền?

Chúng tôi cố gắng xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền nhanh nhất có thể. Thời gian của quá trình này phụ thuộc vào trạng thái tài khoản của bạn.
 • Đối với các nhà giao dịch ở trạng thái tiêu chuẩn, có thể mất đến 3 ngày.
 • Đối với các nhà giao dịch trạng thái vàng - lên đến 24 giờ.
 • Đối với nhà giao dịch trạng thái VIP - tối đa 4 giờ.

Chúng tôi cố gắng rút ngắn những khoảng thời gian này khi có thể.

Sau khi yêu cầu rút tiền của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ chuyển nó đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất từ ​​vài phút đến 3 ngày làm việc để chuyển tiền vào phương thức thanh toán của bạn. Trong một số ít trường hợp, có thể mất đến 7 ngày do ngày lễ quốc gia, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, v.v.

Nếu bạn chờ lâu hơn 7 ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc gửi thư tới [email protected] Chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi việc rút tiền của mình.


Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để rút tiền?

Bạn có thể rút tiền về thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của mình.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ.

Rút tiền trực tiếp vào thẻ ngân hàng chỉ khả dụng đối với thẻ được phát hành ở Ukraine hoặc Kazakhstan . Nếu bạn không đến từ các quốc gia này, bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản ngân hàng được liên kết với thẻ. Bằng cách này, tiền sẽ được ghi có vào thẻ ngân hàng của bạn. Rút tiền từ tài khoản ngân hàng có sẵn nếu ngân hàng của bạn ở Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Việt Nam, Nam Phi, Mexico và Pakistan.

Rút tiền vào ví điện tử có sẵn cho mọi nhà giao dịch đã gửi tiền.


Tại sao tôi không thể rút tiền về thẻ ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng của mình?

Rút tiền vào thẻ ngân hàng chỉ khả dụng đối với thẻ được phát hành ở Ukraine hoặc Kazakhstan .

Chủ sở hữu thẻ ngân hàng được phát hành ở Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Việt Nam, Nam Phi, MexicoPakistan có thể yêu cầu rút tiền từ tài khoản ngân hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản ngân hàng được liên kết với thẻ. Bằng cách này, tiền sẽ được ghi có vào thẻ ngân hàng của bạn.

Đối với cư dân của các quốc gia khác, thẻ ngân hàng và rút tiền từ tài khoản ngân hàng không khả dụng do các ngân hàng địa phương tính phí hoa hồng rút tiền cao.

Nếu tính năng rút tiền qua ngân hàng không khả dụng ở quốc gia của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên gửi và rút tiền bằng các ví điện tử sau: AdvCash, Perfect Money, Skrill, Neteller.


Hạn mức rút tiền tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Giới hạn rút tiền tối thiểu là $ 10 / € 10 hoặc tương đương với $ 10 bằng đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn.

Số tiền rút tối đa là:
 • Mỗi ngày : không quá $ 3.000 / € 3.000, hoặc số tiền tương đương với $ 3.000.
 • Mỗi tuần : không quá $ 10.000 / € 10.000, hoặc số tiền tương đương với $ 10.000.
 • Mỗi tháng : không quá $ 40.000 / € 40.000, hoặc số tiền tương đương với $ 40.000.
Ghi chú . Trong một số trường hợp, các giới hạn này có thể hơi khác một chút tùy thuộc vào một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nhất định.


Mất bao nhiêu thời gian để rút tiền?

Khi bạn rút tiền, yêu cầu của bạn trải qua 3 giai đoạn:
 • Chúng tôi chấp thuận yêu cầu rút tiền của bạn và chuyển nó cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 • Nhà cung cấp thanh toán xử lý việc rút tiền của bạn.
 • Bạn nhận được tiền của mình.

Thời gian phê duyệt
Khi bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu rút tiền, yêu cầu đó sẽ được chỉ định với trạng thái “Đang phê duyệt” (trạng thái “Đang chờ xử lý” trong một số phiên bản ứng dụng di động). Chúng tôi cố gắng chấp thuận tất cả các yêu cầu rút tiền nhanh nhất có thể. Thời gian của quá trình này tùy thuộc vào trạng thái của bạn và được chỉ ra trong phần "Lịch sử giao dịch".

1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu. Sau đó nhấp vào tab "Lịch sử giao dịch". Đối với người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động: mở menu bên trái, chọn phần "Số dư".
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Nhấp vào lệnh rút tiền của bạn. Thời hạn phê duyệt cho giao dịch của bạn sẽ được chỉ định.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Nếu yêu cầu của bạn đang được chấp thuận quá lâu, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào “Chờ hơn N ngày?” (Nút “Liên hệ với bộ phận hỗ trợ” dành cho người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động). Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra vấn đề và đẩy nhanh quá trình.

Thời gian xử lý
Sau khi đã chấp thuận giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ chuyển giao dịch đó cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý thêm. Nó được chỉ định với trạng thái "Đang xử lý" (trạng thái "Đã phê duyệt" trong một số phiên bản ứng dụng di động).
Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thời hạn xử lý riêng. Nhấp vào khoản tiền gửi của bạn trong phần “Lịch sử giao dịch” để tìm thông tin về thời gian xử lý giao dịch trung bình (có liên quan chung) và thời gian xử lý giao dịch tối đa (có liên quan trong một số ít trường hợp).
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Nếu yêu cầu của bạn đang được xử lý quá lâu, hãy nhấp vào “Chờ hơn N ngày?” (Nút “Liên hệ với bộ phận hỗ trợ” dành cho người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động). Chúng tôi sẽ theo dõi việc rút tiền của bạn và giúp bạn nhận được tiền càng sớm càng tốt.

Ghi chú . Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường mất từ ​​vài phút đến 3 ngày làm việc để chuyển tiền vào phương thức thanh toán của bạn. Trong một số ít trường hợp, có thể mất đến 7 ngày do các ngày lễ quốc gia, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, v.v.


Tôi có thể rút tiền bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mình không?

Khi đăng ký, bạn đặt đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình - nó có thể là đô la ($), euro (€) hoặc đơn vị tiền tệ của quốc gia bạn. Bạn có thể giao dịch, gửi tiền và rút tiền bằng đơn vị tiền tệ đó.

Nếu đơn vị tiền tệ của phương thức thanh toán bạn đang rút khác với đơn vị tiền tệ trong tài khoản Binomo của bạn - tiền của bạn sẽ được tự động chuyển đổi. Tỷ giá quy đổi phụ thuộc vào tỷ giá hiện tại của thị trường.


Có bất kỳ phí rút tiền và hoa hồng nào không?

Chúng tôi không tính phí hoa hồng hoặc phí rút tiền.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể áp dụng hoa hồng cho việc chuyển đổi nếu tài khoản Binomo và phương thức thanh toán của bạn bằng các loại tiền tệ khác nhau. Hoa hồng này được trả bởi Binomo và sẽ tự động được hoàn trả vào tài khoản của bạn.

Ghi chú . Nếu bạn đã đặt cọc và quyết định rút tiền trước khi giao dịch, bạn có thể nhận được 10% hoa hồng.


Tỷ giá hối đoái chuyển đổi là gì?

Tiền của bạn sẽ được tự động chuyển đổi, nếu đơn vị tiền tệ của phương thức thanh toán bạn đang rút khác với đơn vị tiền tệ trong tài khoản Binomo của bạn. Tiền của bạn cũng có thể được chuyển đổi bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong quá trình xử lý. Tỷ giá quy đổi phụ thuộc vào tỷ giá hiện tại của thị trường.

Xin lưu ý rằng trong một số ít trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng có thể tính phí hoa hồng khi chuyển đổi tiền của bạn. Số tiền hoa hồng thường được chỉ định trên trang web của nhà cung cấp hoặc hiển thị trong quá trình giao dịch. Hoa hồng này được trả bởi Binomo và sẽ tự động được hoàn trả vào tài khoản của bạn.


Tại sao tôi thấy trạng thái "Không thành công" khi rút tiền?

Khi bạn thấy trạng thái “Không thành công” khi rút tiền, điều đó có nghĩa là sự cố với giao dịch của bạn đã xảy ra từ phía nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Có hai lý do có thể cho vấn đề này:
 • Bạn đã áp dụng chi tiết thanh toán không chính xác.
 • Khó khăn kỹ thuật về phía nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Trong một số trường hợp, bạn có thể tìm thấy mô tả lỗi trong phần "Thu ngân", tab "Lịch sử giao dịch" (phần "Số dư" dành cho người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động). Nhưng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không phải lúc nào cũng chỉ ra lý do của vấn đề.

Bạn có thể thử gửi yêu cầu rút tiền một lần nữa hoặc bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi trong cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc viết thư tới [email protected] Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định vấn đề.


Tôi có thể rút tiền từ tài khoản của mình trước khi bắt đầu giao dịch không?

Có, khi bạn đã gửi tiền, bạn có thể rút tiền ngay cả khi bạn không giao dịch.

Tuy nhiên, nếu bạn quyết định rút tiền trước khi doanh thu giao dịch của bạn (tổng tất cả các giao dịch) gấp đôi số tiền bạn đã gửi, thì có khả năng được hoa hồng 10%.

Khoản hoa hồng này chỉ được tính trong một số trường hợp hiếm hoi và đó là do các hoạt động chống gian lận của công ty.

Cách gửi tiền tại Binomo


Làm thế nào để Nạp tiền qua thẻ Ngân hàng?

Bạn có thể sử dụng bất kỳ thẻ ngân hàng nào đã được cấp cho bạn để nạp tiền vào tài khoản Binomo của mình. Đó có thể là thẻ được cá nhân hóa hoặc không được cá nhân hóa (không có tên chủ thẻ trên thẻ), một loại thẻ bằng đơn vị tiền tệ khác với loại tiền mà tài khoản của bạn sử dụng.

Trong hầu hết các trường hợp, tiền được ghi có trong vòng một giờ hoặc thậm chí ngay lập tức . Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Vui lòng kiểm tra thời gian xử lý thanh toán cho quốc gia và thương hiệu thẻ của bạn trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ Binomo.

Hướng dẫn nhanh

 1. Nhấp vào nút " Gửi tiền " ở góc trên cùng bên phải.
 2. Chọn khu vực của bạn từ menu " Quốc gia " thả xuống .
 3. Chọn thương hiệu thẻ (tức là Visa, Mastercard ).
 4. Chọn số tiền gửi được đề xuất hoặc nhập vào số tiền tùy chỉnh.
 5. Điền thông tin chi tiết về thẻ, sau đó nhấp vào " OK ".
 6. Chờ mã xác nhận được gửi trong SMS hoặc thông báo đẩy, sau đó nhập mã đó để hoàn tất thanh toán.
 7. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang có chi tiết giao dịch.

Thổ Nhĩ Kỳ (Visa / Mastercard / Maestro)

Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu bạn:

 • Có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ (với đầy đủ giấy tờ tùy thân);
 • Sử dụng địa chỉ IP Thổ Nhĩ Kỳ;

Nhớ lại!

 • Bạn chỉ có thể thực hiện 5 giao dịch thành công mỗi ngày;
 • Bạn phải đợi 30 phút sau khi thực hiện một giao dịch để thực hiện một giao dịch khác.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng 1 ID Thổ Nhĩ Kỳ để bổ sung tài khoản của mình.


Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức thanh toán khác.

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn “Thổ Nhĩ Kỳ” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “Visa / Mastercard / Maestro”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Chọn số tiền gửi, nhập họ và tên của bạn và nhấn nút “Gửi tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Điền thông tin thẻ của bạn và nhấp vào nút “Yatır”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Một tin nhắn SMS có mã sẽ được gửi đến điện thoại di động của bạn. Nhập mã và nhấp vào “Onay”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
6. Thanh toán của bạn đã thành công. Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang tiếp theo.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
7. Bạn có thể quay lại Binomo bằng cách nhấp vào nút "Siteye Geri Dön".
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
8. Để kiểm tra trạng thái giao dịch của bạn, hãy chuyển đến tab “Lịch sử giao dịch” và nhấp vào khoản tiền gửi của bạn để theo dõi trạng thái của nó.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Các nước Ả Rập (Visa / Mastercard / Maestro)

1. nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Visa”, “Mastercard / Maestro”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. СChọn số tiền gửi.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Điền thông tin chi tiết thẻ ngân hàng của bạn và nhấp vào nút "Thanh toán".
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Xác nhận thanh toán bằng mã mật khẩu dùng một lần nhận được trong tin nhắn SMS.

6. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ ra:
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Kazakhstan (Visa / Mastercard / Maestro)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn “Kazakhstan” trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Visa / Mastercard / Maestro”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. СChọn số tiền gửi.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Điền chi tiết thẻ ngân hàng của bạn và nhấp vào nút “Thanh toán”.

Nếu thẻ của bạn được phát hành bởi Ngân hàng Kaspi, vui lòng kiểm tra trong ứng dụng dành cho thiết bị di động mà bạn đã kích hoạt tùy chọn thanh toán trên Internet và bạn chưa đạt đến giới hạn của mình. Bạn cũng có thể mở rộng giới hạn trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình.

Ngoài ra, ngân hàng của bạn có thể từ chối giao dịch, để tránh điều đó, vui lòng làm theo thông tin sau:
1. Nếu ngân hàng của bạn có nghi ngờ gian lận, thì ngân hàng đó sẽ từ chối hoạt động.
2. Sau đó, một số tiền ngẫu nhiên được ghi nợ từ thẻ của bạn (từ 50 đến 99 tenge).
3. Bạn sẽ được yêu cầu nhập số tiền đã được ghi nợ. Nhập số tiền từ SMS trong ứng dụng di động.
4. Nếu đúng số lượng, thì bạn sẽ được đưa vào DANH SÁCH TRẮNG.
5. Số tiền ghi nợ sẽ được trả lại thẻ.
6. Lần thanh toán tiếp theo sẽ thành công.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Nhập mật khẩu dùng một lần từ ngân hàng của bạn để hoàn tất giao dịch.

6. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ ra:
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Ukraina (Visa / Mastercard / Maestro)

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn “Ukraine” trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Mastercard / Maestro” hoặc “Visa” tùy thuộc vào phương thức bạn sử dụng.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. СChọn số tiền gửi.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Điền chi tiết thẻ ngân hàng của bạn và nhấp vào nút “Thanh toán”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Xác nhận thanh toán bằng mã mật khẩu dùng một lần nhận được trong tin nhắn SMS.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
6. Nếu thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang sau với số tiền thanh toán, ngày và ID giao dịch được chỉ ra:
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Làm thế nào để Nạp tiền qua Ví điện tử?

Thẻ AstroPay

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần "Quốc gia" và chọn phương thức thanh toán "AstroPay".
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Nhập số tiền gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Nhấp vào “Tôi đã có thẻ AstroPay”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Nhập thông tin thẻ AstroPay của bạn (số thẻ, ngày hết hạn và mã xác minh). Sau đó nhấp vào “Xác nhận tiền gửi”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
6. Khoản tiền gửi của bạn đã được xử lý thành công. Nhấp vào “Quay lại Dolphin Corp”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
7. Khoản tiền gửi của bạn đã được xác nhận! Nhấp vào “Tiếp tục giao dịch”.

8. Để kiểm tra trạng thái giao dịch của bạn, hãy nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
9. Nhấp vào tiền gửi của bạn để theo dõi trạng thái của nó.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

CASHU

1. Nếu bạn không có số dư trong eWallet CashU của mình, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp hợp pháp ở quốc gia của bạn bằng liên kết này: https://www.cashu.com/site/en/topup

(nếu bạn có đủ số dư, hãy bỏ qua bước này).

Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “CASHU”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. СChọn số tiền gửi, nhập Họ và Tên của bạn và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Chọn “CASHU” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Chọn “Có” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
6. Nhập thông tin cần thiết (đăng nhập và mật khẩu của eWallet của bạn), nhấp vào ô “Tôi là con người” và nhấp vào nút “Thanh toán” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
7. Tab mới với "Thanh toán thành công" sẽ mở ra.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
8. Thông tin về khoản tiền gửi của bạn sẽ có trong trang "Lịch sử giao dịch" trong tài khoản của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Advcash

1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Advcash”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. СChọn số tiền gửi.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn sẽ được chuyển đến phương thức thanh toán Advcash, nhấp vào nút “Chuyển đến thanh toán”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Nhập địa chỉ email, mật khẩu của tài khoản Advcash của bạn và nhấp vào nút “Đăng nhập vào Adv”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

6. Chọn đơn vị tiền tệ trong tài khoản Advcash của bạn và nhấp vào nút “Tiếp tục”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
7. Xác nhận chuyển khoản của bạn bằng cách nhấp vào nút "Xác nhận".
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
8. Xác nhận giao dịch của bạn sẽ được gửi đến email của bạn. Mở hộp email của bạn và xác nhận nó để hoàn tất việc gửi tiền.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
9. Sau khi xác nhận, bạn sẽ nhận được thông báo này về giao dịch thành công.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
10. Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về việc thanh toán đã hoàn thành.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
11. Xác nhận quá trình gửi tiền của bạn sẽ có trong trang "Lịch sử giao dịch" trong tài khoản của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Neteller


1. Nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Neteller”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Sao chép địa chỉ email và nhấp vào nút “Tiếp theo”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Truy cập trang web của Neteller và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
6. Trong phần “Chuyển tiền”, hãy nhập địa chỉ email được hiển thị trên trang web của Binomo (bước 4) và nhấp vào nút “Tiếp tục” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
7. Nhập số tiền bạn đã chọn vào Binomo (bước 3) và nhấp vào nút “Tiếp tục” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
8. Xem lại chi tiết chuyển khoản của bạn. Nếu mọi thứ đều chính xác, hãy nhấp vào nút “Xác nhận” để xác nhận giao dịch và tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
9. Bạn sẽ được yêu cầu nhập ID Bảo mật của mình để hoàn tất giao dịch, hãy nhập ID đó và nhấp vào nút “Xác nhận” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
10. Xác nhận giao dịch của bạn sẽ xuất hiện. Bây giờ quay lại trang gửi tiền Binomo.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
11. Nhập ID giao dịch, có thể được tìm thấy trong tài khoản Neteller của bạn trong trường “ID giao dịch” và nhấp vào nút “Xác nhận” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
12. Thông báo thanh toán thành công sẽ xuất hiện.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
13. Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Skrill

1. nhấp vào nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn quốc gia của bạn trong phần “quốc gia” và chọn phương thức “Skrill”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. СChọn số tiền cần gửi và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Nhấp vào nút “Sao chép” để sao chép email tài khoản Binomo`s Skrill. Sau đó nhấp vào nút "Tiếp theo".
Hoặc bạn có thể nhấp vào “Cách nạp tiền” để nhận hướng dẫn GIF.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Bạn cần nhập ID giao dịch Skrill. Để làm điều đó, hãy mở tài khoản Skrill của bạn, sau đó gửi tiền vào tài khoản Binomo mà bạn đã sao chép địa chỉ.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

5.1 Mở tài khoản Skrill của bạn, nhấp vào nút “Gửi” và chọn tùy chọn “Chuyển đến Skrill”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5.2 Dán địa chỉ email Binomo bạn đã sao chép trước đó và nhấp vào nút “Tiếp tục”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5.3 Nhập số tiền bạn muốn gửi rồi nhấp vào “Tiếp tục”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5.4 Nhấp vào nút “Xác nhận” để tiếp tục.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5.5 Nhập mã PIN rồi nhấp vào nút “Xác nhận”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5.6 Đã gửi tiền. Bây giờ bạn cần sao chép ID giao dịch, hãy theo dõi trang Giao dịch.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5.7 Chọn giao dịch mà bạn đã gửi đến tài khoản Binomo và sao chép ID giao dịch.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
6. Quay lại trang Binomo và dán ID giao dịch vào hộp. Sau đó nhấp vào “Xác nhận”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
7. Xác nhận quá trình gửi tiền của bạn sẽ xuất hiện. Ngoài ra, thông tin về khoản tiền gửi của bạn sẽ có trong trang "Lịch sử giao dịch" trong tài khoản của bạn.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Cách gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng

1. Nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Chọn “Ấn Độ” trong phần “Quốc gia” và chọn phương thức thanh toán “Ola Money” làm ví dụ.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Nhập số tiền gửi, họ và tên của bạn và nhấp vào nút “Gửi tiền”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
4. Bạn sẽ được chuyển đến trang thanh toán Ola Money. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách nhập số điện thoại di động đã đăng ký của bạn và sau đó nhấp vào “Tiếp tục”. Nhập OTP và nhấp vào “Xác minh.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
5. Bạn có thể hoàn tất thanh toán bằng số dư trong ví Ola Money, thẻ ngân hàng hoặc qua Net Banking. Nhấp vào nút “Thanh toán” khi bạn đã chọn phương thức thanh toán và điền vào các trường bắt buộc.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
6. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang ngân hàng của bạn. Hoàn tất thanh toán bằng cách nhập OTP.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
7. Khi bạn đã hoàn tất thanh toán thành công, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Binomo.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
8. Để kiểm tra trạng thái giao dịch của bạn, hãy nhấp vào nút “Gửi tiền” ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó nhấp vào tab “Lịch sử giao dịch”.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
9. Nhấp vào tiền gửi của bạn để theo dõi trạng thái của nó.
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Điều đó có an toàn để gửi tiền cho bạn không?

Hoàn toàn an toàn nếu bạn gửi tiền qua phần "Thu ngân" trên nền tảng Binomo (nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải). Chúng tôi chỉ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đáng tin cậy tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như 3-D Secure hoặc tiêu chuẩn PCI mà Visa sử dụng.

Trong một số trường hợp, khi đặt cọc, bạn sẽ được chuyển hướng đến các trang web đối tác của chúng tôi. Đừng lo. Nếu bạn gửi tiền thông qua "Thu ngân", hoàn toàn an toàn để điền vào dữ liệu cá nhân của bạn và gửi tiền đến CoinPayments hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác.


Làm thế nào để nạp tiền bằng thẻ không cá nhân hóa?

Thẻ ngân hàng không được cá nhân hóa không chỉ định tên chủ thẻ. Không quan trọng bạn có thẻ được cá nhân hóa hay không được cá nhân hóa, trong cả hai trường hợp, bạn sẽ có thể nạp tiền vào tài khoản Binomo của mình. Điều kiện cần thiết duy nhất ở đây là thẻ phải là của bạn và bạn nên xác nhận quyền sở hữu. Đối với điều đó, hãy gửi một trong các tài liệu sau đến [email protected] hoặc qua trò chuyện trực tiếp:

 • Tham chiếu ngân hàng có chữ ký và con dấu;

 • Sao kê từ dịch vụ ngân hàng có chữ ký và đóng dấu;

 • Ảnh chụp màn hình tài khoản của bạn từ ứng dụng ngân hàng hoặc dịch vụ trực tuyến.

Quan trọng! Tên chủ thẻ và số thẻ phải hiển thị. Các tài liệu phải được gửi từ email bạn đã chỉ định khi đăng ký. Bạn cũng có thể đính kèm chúng vào tin nhắn trong cuộc trò chuyện hỗ trợ. Chúng tôi chấp nhận các tài liệu ở các định dạng sau: .pdf, .jpg, .png, .bmp.


Không thể gửi tiền bằng thẻ ngân hàng, tôi phải làm gì?

Nếu bạn gặp lỗi hoặc không thể hoàn tất thanh toán vì một số lý do khác, hãy thử các cách sau:

 • Kiểm tra xem bạn đã chỉ định chính xác quốc gia cư trú của mình trong phần "Chi tiết cá nhân" ("Hồ sơ" trong ứng dụng di động) và trong lệnh thanh toán của bạn. Nó phải khớp với quốc gia cư trú của chủ thẻ.

 • Kiểm tra xem bạn đã chọn đúng thương hiệu thẻ chưa (ví dụ: Visa, Mastercard).

 • Kiểm tra kỹ lưỡng số thẻ và các chi tiết thanh toán khác.

 • Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng mã xác nhận SMS chưa ; hãy thử yêu cầu và nhập mã khác.

 • Xóa bộ nhớ cache và cookie trong trình duyệt của bạn; thử sử dụng một trình duyệt hoặc thiết bị khác.

Bạn cũng có thể chuyển tiền và sử dụng phương thức thanh toán khác để nạp tiền vào tài khoản Binomo của mình hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.


Tôi phải làm gì?

Tất cả các khoản thanh toán không thành công đều thuộc các danh mục sau:

 • Tiền chưa được ghi nợ từ thẻ hoặc ví của bạn. Sơ đồ bên dưới cho thấy cách giải quyết vấn đề này.

Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

 • Tiền đã được ghi nợ nhưng không được ghi có vào tài khoản Binomo. Sơ đồ bên dưới cho thấy cách giải quyết vấn đề này.

Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong trường hợp đầu tiên, hãy kiểm tra trạng thái tiền gửi của bạn trong "Lịch sử giao dịch".

Trong phiên bản web: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu. Sau đó nhấp vào tab "Lịch sử giao dịch".
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động: Mở menu bên trái, chọn phần "Số dư".

Nếu trạng thái khoản tiền gửi của bạn là " Đang chờ xử lý ", hãy làm theo các bước sau:

1. Kiểm tra hướng dẫn về cách gửi tiền bằng phương thức thanh toán của bạn trong phần Gửi tiền của Trung tâm trợ giúp để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ bước nào.

2. Nếu quá trình xử lý thanh toán của bạn mất hơn một ngày làm việc , hãy liên hệ với ngân hàng hoặc nhà cung cấp ví kỹ thuật số của bạn để giúp bạn chỉ ra sự cố.

3. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn nói rằng mọi thứ đã ổn định, nhưng bạn vẫn chưa nhận được tiền của mình, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Nếu trạng thái khoản tiền gửi của bạn là “ Bị từ chối ” hoặc “ Lỗi ”, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào khoản tiền gửi bị từ chối. Trong một số trường hợp, lý do từ chối được chỉ ra, như trong ví dụ dưới đây. (Nếu lý do không được chỉ ra hoặc bạn không biết cách khắc phục, hãy chuyển sang bước 4)
Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
2. Giải quyết vấn đề và kiểm tra kỹ phương thức thanh toán của bạn. Đảm bảo rằng nó chưa hết hạn, bạn có đủ tiền và bạn đã nhập chính xác tất cả các thông tin bắt buộc, bao gồm tên và mã xác nhận SMS của bạn. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên kiểm tra hướng dẫn về cách gửi tiền bằng phương thức thanh toán của mình trong phần Gửi tiền của Trung tâm trợ giúp.

3. Gửi lại yêu cầu gửi tiền của bạn.

4. Nếu tất cả các chi tiết đều chính xác, nhưng bạn vẫn không thể chuyển tiền hoặc nếu lý do từ chối không được nêu rõ, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Trong trường hợp thứ hai, khi tiền đã được ghi nợ từ thẻ hoặc ví của bạn, nhưng bạn chưa nhận được chúng trong vòng một ngày làm việc,chúng tôi sẽ cần xác nhận khoản thanh toán để theo dõi khoản tiền gửi của bạn.

Để giúp chúng tôi chuyển tiền gửi vào tài khoản Binomo của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Thu thập xác nhận thanh toán của bạn. Đó có thể là bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình từ ứng dụng ngân hàng hoặc dịch vụ trực tuyến. Họ và tên của bạn, số thẻ hoặc ví, số tiền thanh toán và ngày thực hiện sẽ hiển thị.

2. Thu thập ID giao dịch của khoản thanh toán đó trên Binomo. Để lấy ID giao dịch, hãy làm theo các bước sau:

 • Chuyển đến phần "Lịch sử giao dịch".

 • Nhấp vào khoản tiền gửi chưa được ghi nợ vào tài khoản của bạn.

Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

 • Nhấp vào nút "Sao chép giao dịch". Bây giờ bạn có thể dán nó vào một lá thư cho chúng tôi.

Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo
3. Gửi xác nhận thanh toán và ID giao dịch tới [email protected] hoặc trong một cuộc trò chuyện trực tiếp. Bạn cũng có thể giải thích ngắn gọn vấn đề.

Và đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi khoản thanh toán và chuyển vào tài khoản của bạn nhanh nhất có thể.

Mất bao nhiêu thời gian để tiền được gửi vào tài khoản của tôi?

Khi bạn thực hiện một khoản tiền gửi, nó sẽ được chỉ định với một trạng thái. Bạn có thể kiểm tra trạng thái tiền gửi của mình trong phần "Lịch sử giao dịch".

1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn tab “Thu ngân” trong menu. Sau đó nhấp vào tab "Lịch sử giao dịch".

Đối với người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động: mở menu bên trái, chọn phần "Số dư".

Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

2. Nhấp vào khoản tiền gửi của bạn để xem trạng thái và thời gian xử lý ước tính.

Cách Rút tiền và Gửi tiền vào Binomo

Các trạng thái có thể có của giao dịch gửi tiền

Đang chờ xử lý - trạng thái này có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đang xử lý giao dịch của bạn vào lúc này. Nhà cung cấp có thể đợi một số hành động bổ sung từ phía bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thời hạn xử lý riêng. Nhấp vào khoản tiền gửi của bạn trong phần “Lịch sử giao dịch” để tìm thông tin về thời gian xử lý giao dịch trung bình (có liên quan chung) và thời gian xử lý giao dịch tối đa (có liên quan trong một số ít trường hợp).

Nếu bạn đang đợi số tiền được ghi có lâu hơn 1 ngày làm việc, hãy nhấp vào “Chờ hơn N ngày?” (Nút “Liên hệ với bộ phận hỗ trợ” dành cho người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động) và chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi khoản tiền gửi của mình.

Bạn cũng có thể tham khảo phần "Khoản tiền gửi của tôi không thành công, tôi phải làm gì?" bài báo để tìm ra vấn đề.

 • Đã hoàn tất - giao dịch của bạn đã được nhà cung cấp thanh toán xử lý thành công. Số tiền đã được ghi có vào tài khoản của bạn.

 • Bị từ chối - giao dịch của bạn đã bị hủy do không tuân thủ bất kỳ điều kiện nào. Trong một số trường hợp, lý do từ chối được chỉ ra khi bạn nhấp vào khoản tiền gửi của mình. Tham khảo phần "Khoản tiền gửi của tôi không thành công, tôi phải làm gì?" để giải quyết vấn đề này hoặc liên hệ với chúng tôi tại [email protected] . Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.


Làm cách nào để nạp tiền vào tài khoản của tôi bằng thẻ (ví) bằng một loại tiền tệ khác?

Không cần làm bất cứ điều gì đặc biệt: chỉ cần thực hiện gửi tiền bằng phần "Thu ngân" trên nền tảng Binomo (nút "Gửi tiền" ở góc trên cùng bên phải). Số tiền sẽ được tự động chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ mà tài khoản Binomo của bạn sử dụng.

Binomo không bao giờ tính phí chuyển đổi tiền tệ của bạn. Tiền được quy đổi theo tỷ giá hiện hành của ngân hàng phục vụ thanh toán. Bạn sẽ luôn có thể kiểm tra số tiền bằng đơn vị tiền tệ mục tiêu trước khi xác nhận thanh toán.


Bạn có tính phí khi gửi tiền không?

Binomo không bao giờ lấy bất kỳ khoản phí hoặc hoa hồng nào khi gửi tiền. Điều đó hoàn toàn ngược lại: bạn có thể nhận được tiền thưởng khi nạp tiền vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể áp dụng phí, đặc biệt nếu tài khoản Binomo và phương thức thanh toán của bạn bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Phí chuyển đổi và tổn thất chuyển đổi rất khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp thanh toán, quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn. Nó thường được chỉ định trên trang web của nhà cung cấp hoặc hiển thị trong lệnh giao dịch.


Tôi có thể gửi tiền bằng thẻ không phải của tôi không?

Thỏa thuận Khách hàng cấm sử dụng các phương thức thanh toán không thuộc quyền sở hữu của bạn . Bạn chỉ nên gửi và rút tiền vào thẻ và ví chính thức là của bạn.

Bạn có thể sử dụng thẻ không được cá nhân hóa (thẻ không có tên trên thẻ) nếu thẻ được phát hành cho bạn. Với loại thẻ này, bạn vẫn nên điền tên thật khi đặt hàng thanh toán.


Khi nào tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của tôi?

Hầu hết các hệ thống thanh toán xử lý giao dịch ngay lập tức sau khi nhận được xác nhận hoặc trong ngày làm việc. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng và không phải trong mọi trường hợp. Thời gian hoàn thành thực tế phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thông thường, các điều khoản được chỉ định trên trang web của nhà cung cấp hoặc hiển thị trong lệnh giao dịch.

Nếu thanh toán của bạn vẫn ở trạng thái "Đang chờ xử lý" trong hơn 1 ngày làm việc hoặc đã hoàn tất, nhưng tiền chưa được ghi có vào tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc trong cuộc trò chuyện trực tiếp.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!